top of page

Våre
prosjekter

Her annonserer vi våre påbegynte prosjekter og vårt nyeste arbeid.

Revehei - Pilotanlegg

Det første prosjektet vårt, Revehei, ligger på Høye i Lindesnes kommune.

Vi ønsker med dette anlegget å demonstrere at det er mulig å bygge både lønnsomt og bærekraftig energiproduksjon. Med et samlet areal på omtrent 25 dekar, er Revehei et eksempel på et moderne solkraftanlegg, designet for å optimalisere balansen mellom energiproduksjon og miljøpåvirkning.

Basert på valg av leverandør vil installert effekt for hele tiltaksområdet være på omtrent 1,5 MWp. Dette resulterer i en årlig produksjon på rundt 1,3 GWh. Revehei er designet for en lang levetid.

Vi vil med Revehei-prosjektet vise at vi hos Solkraft Sør er i stand til å levere gode og varige løsninger, noe som vil gi oss en posisjon som en trygg og robust aktør innen solenergibransjen.
Området har også stort potensial for utvidelse, noe vi også ser frem til starte arbeidet med.

300 mål, med solfylt land i Kristiansand

Vi har nylig sikret en attraktiv tomt på 300 mål som perfekt samsvarer med våre utvelgingskriterier. Tomten, som ligger strategisk plassert i nærheten av en allerede etablert strømlinje, er i hovedsak fjellterreng – en ideell lokasjon for våre formål. Denne lokasjonen byr på  fremragende solforhold. Vi er entusiastiske og ser fram til å dele flere spennende detaljer om dette prosjektet i fremtiden.

Solarfarm at dawn, solkraft sør

Solfylt tomt på 90 mål

Her har vi festet et flott areal på 90 mål, dette arealet oppfyller selvsagt også våre kriterier; nær beliggenhet til eksisterende linje, består stort sett av fjellgrunn og har selvsagt gode solforhold! Vi gleder oss til å kunne dele flere detaljer når den tid kommer.

Solarfarm at dawn, solkraft sør

Nye prosjekter er under utvikling!

Vi leter stadig etter nye arealer som egner seg for solkraftverk.
Har du et areal som passer våre kriterier?
- Gode solforhold
- Nær beliggenhet til eksisterende linje
- Uproduktivt jordsmonn

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

bottom of page